לקוחות ומתעניינים חדשים
טלפון שיווק ומכירות
04-9876206
ela@galilmaaravi.co.il

איכות סביבה ובטיחות

כחברה המתמחה בשינוע סחורות, מטענים ומכולות במשאיות ומכונות שינוע כבדות מסוגים שונים אנו מודעים לחשיבות בשמירה על בטיחות.
מאידך, כמי שמחזיקים בשטח החברה ומשנעים במשאיות שלנו סחורה יקרת ערך של לקוחותינו, השמירה על איכות בשירות ואבטחת סחורות הלקוח בכל זמן היותו תחת פיקוח החברה היא מאבני היסוד של תפיסת השירות שלנו.
שני פרמטרים אלו, איכות ובטיחות, נתפסים בעינינו כמשלימים זה את זה. השמירה על סחורות הלקוח והשמירה על בטחון אישי, בהובלה ובאחסנה, יכולים לעבוד נכון רק בשילוב קפדני של חינוך לבטיחות וגהות, אחריות ותרבות נהיגה והתנהלות בעבודה.
חברת גליל מערבי הנמל החדש משקיעה משאבים רבים לשמירה על רמה גבוהה של בטיחות ואיכות בשירות.

צי הרכב – הצי החדיש של משאיות החברה מורכב ממשאיות ייעודיות המותאמות למשאות ולמטענים המובלים, יחד עם צי גדול של נגררים מסוגים שונים, לביצוע אמין ויעיל של ההובלות מותאמות.
צי הרכב מתחדש באופן קבוע ונהלי הבדיקות והתחזוקה נשמרים בקפדנות לאורך זמן. כחלק מההקפדה על רמת תחזוקה ומודעות גבוהה לנושאים אלו מקפידה החברה על רכישת כלי רכב בעלי טכנולוגיה מתקדמת להפחתת הרעלים בגזי הפליטה, לשמירה על איכות הסביבה .
צי כלי רכב זה, מהווה את הבסיס הגדול והמוצק המאפשר לחברה לעמוד ביעדיה, תוך שימת דגש על יעילות ואיכות במתן שירות אמין ללקוחותיה יחד עם שמירה על בטיחות.

הכשרת עובדים וחינוך לבטיחות – החברה מקפידה על הכשרת עובדיה למשימות שאותן הם ממלאים. בהתאם למדיניות השמירה על איכות ובטיחות כח האדם של החברה עובר הכשרות תקופתיות ומיומן בביצוע הפעילויות השונות הנדרשות. אנו פועלים מתוך אמונה שהבטיחות מתחילה מבפנים ומתבססת על הטמעת תרבות עבודה ושירות פנימית המעודדת ומתגמלת כוח עבודה מיומן,

עמידה בתקנים – נהלי העבודה בחברה כוללים הקפדה על עמידה בתקנים הנדרשים בהתאם לשירותים הניתנים על ידנו, הכשרה שוטפת של העוסקים בפעילות, ויחס הגון והוגן לעובדינו המשפיע ישירות על יחסם של העובדים לחברה וללקוחות.
במישור תחזוקת המתקנים והמחסנים דואגת החברה לשמירה על רמה גבוהה של תאימות לתקנים מחמירים שאליהם הינה כפופה, כולל כמובן בתחומי הגנה מאש ופגעי טבע.

דיווח פרטני לסוף שנת 2021 סיכום דיווח פרטני לסוף שנת 2021 פניות בנושא עשן לסוף שנת 2021 נהיגה חסכונית לסוף שנת 2021

אנו רואים בשמירה על רמה גבוהה של בטיחות בעבודה ואיכות בשירות, כאחת מאבני היסוד של הצלחתנו והצלחת לקוחותינו בעבודה עימנו. תחומים אלו מהווים חלק משמעותי מתרבות הניהול והשירות של החברה ואנו פועלים כל העת לשיפור ושמירה על נהלים מעודכנים ושיטות עבודה מתקדמות.