לקוחות ומתעניינים חדשים
טלפון שיווק ומכירות
04-9876206
ela@galilmaaravi.co.il

הלקוחות שלנו

אנו גאים בלקוחותינו ובשותפות שלנו עימם. עברנו יחד דרך ארוכה והאתגרים המשותפים לנו היו רבים. להלן רשימה חלקית של לקוחותינו.

כרמל אולפינים בע"מ

כרמל אולפינים

חברת דלק

חברת דלק

אבן קיסר

אבן קיסר

חיפה כימיקלים

חיפה כימיקלים

מילופרי

מילופרי

מילוטל

מילוטל

מילואות

מילואות

צים

צים

מילועוף

צים

שטראוס גרופ

צים

שטראוס גלידות

צים

חגלה

צים

כתר

צים

טרנסוורלד

צים

טיבעול

צים

פולימר לוגיסטיק

צים