צור קשר לכל פתרון לוגיסטי

טלפון ראשי (מרכזיה): 04-9876222
טלפון משרד הובלות חיפה: 04-9876210
טלפון משרד הובלות עורף נמל  אשדוד: 08-8565343
טלפון מתחם  לוגיסטי מילואות: 04-9876221
טלפון מתחם  לוגיסטי עורף נמל חיפה: 074-7881170
טלפון קצין בטיחות בתעבורה: 04-9876209
טלפון מנהל פיתוח עיסקי: 04-9876202
מנהל רכש ולוגיסטיקה: 04-9876214
סמנכ"לית תפעול ולוגיסטיקה: 04-9876204