לקוחות ומתעניינים חדשים
טלפון שיווק ומכירות
04-9876206
ela@galilmaaravi.co.il

צור קשר לכל פתרון לוגיסטי

ליצירת קשר בטלפון או במייל

טלפונים להתקשרות
טלפון ראשי (מרכזיה):04-9876222
טלפון משרד הובלות חיפה:04-9876210
טלפון משרד הובלות עורף נמל  אשדוד:08-8565343
טלפון מתחם  לוגיסטי מילואות:04-9876221
טלפון מתחם  לוגיסטי עורף נמל חיפה:074-7881170
קצין בטיחות בתעבורה:04-9876209
מנהל פיתוח עיסקי:04-9876202
מנהל רכש ולוגיסטיקה:04-9876214
סמנכ"לית תפעול ולוגיסטיקה:04-9876204

    בחרו מהרשימה למי מופנית ההודעה