לקוחות ומתעניינים חדשים
טלפון שיווק ומכירות
04-9876206
ela@galilmaaravi.co.il

הוראות למניעה ולצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת/רשות- "גליל מערבי (1993) חברה להובלה בע"מ", ח"פ 511822595, לפי סעיפים 16 ו-41 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

דיווח נתונים לסוף שנת 2020 לפי סעיף 12 (א) בהוראות

טופס לדיווח שנתי של נתוני צי רכב כבד

מספר רישויתוצר ודגם רכבסוג רכב אמצעי הנעה שנת ייצורמשקל כולל (ק"ג)תקן יורומקדם הפליטה של הרכב לפי תקן יורו (לפי התוספת הראשונה בהוראות)
10-086-39DAF-FTXF410Zמשאיתסולר201743000Euro VI דיזל0.002
10-087-39DAF-FTXF410Zמשאיתסולר201743000Euro VI דיזל0.002
10-128-39DAF-FTPCF440YHמשאיתסולר201746000Euro VI דיזל0.002
10-073-39DAF-FTTXF460Zמשאיתסולר201750000Euro VI דיזל0.002
660-12-501DAF-FTTCF450AHמשאיתסולר202050000Euro VI דיזל0.002
660-12-601DAF-FTTCF450AHמשאיתסולר202050000Euro VI דיזל0.002
660-13-601DAF-FADXF480Dמשאיתסולר202083955Euro VI דיזל0.002
29-724-76DAF- FT105410Tמשאיתסולר201243000Euro V0.023
59-855-74DAF- FAD105460Tמשאיתסולר201132000Euro V0.023
77-525-13DAF-FT105410Tמשאיתסולר201343000Euro V0.023
84-891-52DAF-FTT105460Tמשאיתסולר201450000Euro V0.023
84-957-52DAF- FAD105460Tמשאיתסולר201432000Euro V0.023
85-238-52DAF-FTT105460Tמשאיתסולר201450000Euro V0.023
85-240-52DAF-FTT105460Tמשאיתסולר201450000Euro V0.023
84-768-52DAF- FT105410Tמשאיתסולר201443000Euro V0.023
85-234-52DAF-FTT105460Tמשאיתסולר201450000Euro V0.023
77-680-13DAF-FAD105460Tמשאיתסולר201350000Euro V0.023
660-21-401DAF-FTPCF450AHמשאיתסולר202046000Euro VI דיזל0.002
660-25-801DAF-FTGXF430Dמשאיתסולר202046000Euro VI דיזל0.002
660-27-601DAF-FTGXF430Dמשאיתסולר202046000Euro VI דיזל0.002
660-27-701DAF-FTGXF430Dמשאיתסולר202046000Euro VI דיזל0.002
84-769-52DAF-FT105410Tמשאיתסולר201443000Euro V0.023
85-345-52DAF- FTT105460Tמשאיתסולר201450000Euro V0.023
85-346-52DAF-FTT105460Tמשאיתסולר201450000Euro V0.023
85-347-52DAF-FTT105460Tמשאיתסולר201450000Euro V0.023
69-914-33DAF-FTXF410Zמשאיתסולר201643000Euro VI דיזל0.002
69-917-33DAF-FTXF410Zמשאיתסולר201643000Euro VI דיזל0.002
77-879-13DAF- FAD105460Tמשאיתסולר201332000Euro V0.023
10-524-39DAF-FTTXF410Zמשאיתסולר201750000Euro VI דיזל0.002
10-525-39DAF-FTTXF410Zמשאיתסולר201750000Euro VI דיזל0.002
10-528-39DAF-FTTXF410Zמשאיתסולר201750000Euro VI דיזל0.002
10-529-39DAF-FTTXF410Zמשאיתסולר201750000Euro VI דיזל0.002
10-560-39DAF-FTXF410Zמשאיתסולר201743000Euro VI דיזל0.002
368-72-901DAF-FTTXF430Dמשאיתסולר201850000Euro VI דיזל0.002
368-74-001DAF-FTTXF430Dמשאיתסולר201850000Euro VI דיזל0.002
368-74-201DAF-FTTXF430Dמשאיתסולר201850000Euro VI דיזל0.002
368-74-301DAF-FTTXF430Dמשאיתסולר201850000Euro VI דיזל0.002
69-915-33DAF-FTXF410Zמשאיתסולר201643000Euro VI דיזל0.002
69-916-33DAF-FTXF410Zמשאיתסולר201643000Euro VI דיזל0.002
69-919-33DAF-FTXF410Zמשאיתסולר201643000Euro VI דיזל0.002
10-523-39DAF-FTXF410Zמשאיתסולר201743000Euro VI דיזל0.002
10-561-39DAF-FTTXF410Zמשאיתסולר201750000Euro VI דיזל0.002
369-68-201DAF-FTTXF430Dמשאיתסולר201950000Euro VI דיזל0.002
369-68-301DAF-FTTXF430Dמשאיתסולר201950000Euro VI דיזל0.002
369-68-401DAF-FTTXF430Dמשאיתסולר201950000Euro VI דיזל0.002
10-533-39DAF-FTTXF410Zמשאיתסולר201750000Euro VI דיזל0.002
10-593-39DAF-FTTXF410Zמשאיתסולר201750000Euro VI דיזל0.002
368-74-101DAF-FTTXF430Dמשאיתסולר201850000Euro VI דיזל0.002
368-81-001DAF- FAD105460Zמשאיתסולר201832000Euro VI דיזל0.002
368-80-901DAF- FAD105460Zמשאיתסולר201832000Euro VI דיזל0.002
85-472-52DAF- FAD105460Tמשאיתסולר201432000Euro V0.023
11-104-39DAF-FTXF410Zמשאיתסולר201743000Euro VI דיזל0.002
659-44-101DAF-FTTXF530Dמשאיתסולר201950000Euro VI דיזל0.002
659-44-201DAF-FTXF440Aמשאיתסולר201943000Euro VI דיזל0.002
154-12-302DAF-FTXF430Dמשאיתסולר202043000Euro VI דיזל0.002
154-12-402DAF-FTXF430Dמשאיתסולר202043000Euro VI דיזל0.002
659-44-001DAF-FTTXF530Dמשאיתסולר201950000Euro VI דיזל0.002
659-44-801DAF-FTXF440Aמשאיתסולר201943000Euro VI דיזל0.002
43-533-30DAF-FAD105460Tמשאיתסולר201432000Euro V0.023
154-23-102DAF-FTTXF430Dמשאיתסולר202050000Euro VI דיזל0.002
154-23-002DAF-FTTXF430Dמשאיתסולר202050000Euro VI דיזל0.002
43-646-30DAF-FTT105460Tמשאיתסולר201450000Euro V0.023
43-648-30DAF-FT105410Tמשאיתסולר201443000Euro V0.023
43-650-30DAF-FTT105460Tמשאיתסולר201450000Euro V0.023
48-516-31DAF-FTT XF460Zמשאיתסולר201550000Euro VI דיזל0.002
48-517-31DAF-FTTXF410Zמשאיתסולר201550000Euro VI דיזל0.002
48-518-31DAF-FTTXF410Zמשאיתסולר201550000Euro VI דיזל0.002
70-331-33DAF-FTXF410Zמשאיתסולר201643000Euro VI דיזל0.002
70-332-33DAF-FTXF410Zמשאיתסולר201643000Euro VI דיזל0.002
43-645-30DAF-FTT105460Tמשאיתסולר201450000Euro V0.023
43-647-30DAF-FTT105460Tמשאיתסולר201450000Euro V0.023
659-51-301DAF-FTTCF450AHמשאיתסולר201950000Euro VI דיזל0.002
659-51-401DAF-FTTCF450AHמשאיתסולר201950000Euro VI דיזל0.002
659-51-601DAF-FTTCF450AHמשאיתסולר201950000Euro VI דיזל0.002
154-26-902DAF-FTTXF430Dמשאיתסולר202050000Euro VI דיזל0.002
659-65-701DAF-FTTCF450AHמשאיתסולר201950000Euro VI דיזל0.002
70-258-33DAF-FTTXF410Zמשאיתסולר201650000Euro VI דיזל0.002
70-306-33DAF-FTTXF410Zמשאיתסולר201650000Euro VI דיזל0.002
70-257-33DAF-FTTXF410Zמשאיתסולר201650000Euro VI דיזל0.002
70-335-33DAF-FTTXF410Zמשאיתסולר201650000Euro VI דיזל0.002
48-640-31DAF-FT CF410ZHמשאיתסולר201543000Euro VI דיזל0.002
48-661-31DAF-FTTXF410Zמשאיתסולר201550000Euro VI דיזל0.002
369-08-001DAF-FTGXF430Dמשאיתסולר201846000Euro VI דיזל0.002
369-08-101DAF-FTGXF430Dמשאיתסולר201846000Euro VI דיזל0.002
369-08-201DAF-FTGXF430Dמשאיתסולר201846000Euro VI דיזל0.002
369-08-401DAF-FTTXF430Dמשאיתסולר201850000Euro VI דיזל0.002
11-056-39DAF-FTTXF410Zמשאיתסולר201750000Euro VI דיזל0.002
11-121-39DAF-FTTXF410Zמשאיתסולר201750000Euro VI דיזל0.002
43-654-30DAF-FTT85410Tמשאיתסולר201450000Euro V0.023
11-103-39DAF-FTXF410Zמשאיתסולר201743000Euro VI דיזל0.002
11-098-39DAF-FTXF410Zמשאיתסולר201743000Euro VI דיזל0.002
11-120-39DAF-FTXF410Zמשאיתסולר201743000Euro VI דיזל0.002
369-08-301DAF-FTTXF430Dמשאיתסולר201850000Euro VI דיזל0.002
48-639-31DAF-FT CF410ZHמשאיתסולר201543000Euro VI דיזל0.002
48-662-31DAF-FTTXF410Zמשאיתסולר201550000Euro VI דיזל0.002
659-68-301DAF-FTGXF430Dמשאיתסולר201946000Euro VI דיזל0.002
659-68-401DAF-FTGXF430Dמשאיתסולר201946000Euro VI דיזל0.002
154-36-202DAF-FTXF450Aמשאיתסולר202043000Euro VI דיזל0.002
154-36-302DAF-FTXF450Aמשאיתסולר202043000Euro VI דיזל0.002
154-36-102DAF-FTGXF430Dמשאיתסולר202046000Euro VI דיזל0.002
55-056-68DAF- FT105410Tמשאיתסולר200943000Euro V0.023
369-08-501DAF-FTTXF430Dמשאיתסולר201850000Euro VI דיזל0.002
11-206-39DAF- FAD105460Zמשאיתסולר201832000Euro VI דיזל0.002
660-03-801DAF-FADXF480Dמשאיתסולר202032000Euro VI דיזל0.002
660-03-701DAF-FADXF480Dמשאיתסולר202032000Euro VI דיזל0.002
154-40-702DAF-FTTXF530Dמשאיתסולר202150000Euro VI דיזל0.002
154-40-802DAF-FTTXF530Dמשאיתסולר202150000Euro VI דיזל0.002
154-49-402DAF-FTXF450Aמשאיתסולר202143000Euro VI דיזל0.002
154-49-502DAF-FTXF450Aמשאיתסולר202143000Euro VI דיזל0.002
421-61-802DAF-FTGXF430Dמשאיתסולר202146000Euro VI דיזל0.002